One Kid at a Time; elke leerling is er één

De tien kenmerken die leren persoonlijk maken vormen samen de onderwijsfilosofie van Big Picture Learning (BPL). Wanneer je deze kenmerken in samenhang toepast kun je spreken van een BPL aanpak. Het gaat dus om ‘een totaalbeeld’, waarbij het geheel méér is dan de som van de samenstellende delen.

Deze onderwijsfilosofie is door Hanneke te Braake-Schakenraad, die helaas niet meer in ons midden is, naar Nederland gehaald.